Halmstad

Halmstad

Om föreningen

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och länder. Föreningen är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919.

Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete – ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet för alla i Norden – ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte för att trygga ett mångkulturellt och fredlig Europa.

Tag kontakt med oss för information, medlemskap med mera. Här hittar du kontaktuppgifter till Halmstads styrelse.

Halmstadsavdelningen har vänorterna Assens och Gentofte i Danmark, Hangö i Finland och Årnes/Nes i Norge.

Välkommen som medlem!

 

Personuppgiftspolicy för Föreningen Norden Halland.

Föreningen Norden behandlar personuppgifter avseende registrerade medlemmar i syfte att administrera föreningstillhörighet samt för att kunna kontakta medlemmar kring föreningens verksamhet. Personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskap hanteras av centralkansliet och avdelningar. Medlem eller medlemsorganisation godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

Föreningen Norden och dess medlemmar ska alltid ge den registrerade tydlig information avseende behandlingen av personuppgifter.

Distriktet kan samla personuppgifter vid anmälningar till kurser, resor och andra arrangemang. Dessa sparas inte efter att arrangemangen är avslutade eller vid årets slut. För att sprida information om verksamheten finns ibland referat och bilder på hemsidan. Det skall alltid informeras om vid fototillfället så att man kan neka att vara med på bild.