Om föreningen

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och länder. Föreningen är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919.

Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete – ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet för alla i Norden – ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte för att trygga ett mångkulturellt och fredlig Europa.

Inom Halmstads kommun finns två avdelningar. Halmstadsavdelningen och Getinge/Harplingeavdelningen.

Tag kontakt med oss för information, medlemskap med mera. Här hittar du kontaktuppgifter till Halmstads styrelse.

Halmstadsavdelningen har vänorterna Gentofte i Danmark och Hangö i Finland. Varje förening håller i egna eller gemensamma arrangemang. Se respektive förening och deras arrangemang på hemsidan.

Välkommen som medlem!