Om föreningen

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och länder. Föreningen är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919.

Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete – ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet för alla i Norden – ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte för att trygga ett mångkulturellt och fredlig Europa.

Tag kontakt med oss för information, medlemskap med mera. Här hittar du kontaktuppgifter till Halmstads styrelse.

Halmstadsavdelningen har vänorterna Assens och Gentofte i Danmark, Hangö i Finland och Årnes/Nes i Norge.

Välkommen som medlem!